Bestuur en doelstelling

Muziek in Waddinxveen is opgericht op 12 februari 2016.
Muziek in Waddinxveen (MiW) organiseert klassieke muziekconcerten in het gebouw van de remonstrantse kerk aan de Zuidkade te Waddinxveen. De concerten zijn een voortzetting van de Raadzaalconcerten en van de muziekuitvoeringen georganiseerd door Ruud en Joke van den Bosch.

Het doel van de Stichting is een culturele bijdrage te leveren in de gemeente Waddinxveen door het houden van muziekuitvoeringen, het organiseren van exposities en het houden van lezingen. De Stichting heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

MiW is voor haar exploitatie, naast de entreegelden van de bezoekers, afhankelijk van donaties en subsidies. De stichting streeft ernaar de bezoekersaantallen te vergroten.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Dhr. A. (Albert) Grooten – voorzitter
Dhr. J. (Jan) van den Heuvel – secretaris/penningmeester
Dhr. H. (Harry) Weijs – programmacommissie


Programmacommissie:
Dhr. H.M. (Harry) Weijs
Mevr. R. (Ronne) Kruize-Neyndorff
Mevr. C. (Connie) Smitskamp


Commissie van aanbeveling:
Mevr. B.J.A. (Brigitte) Leferink – wethouder Kunst en Cultuur gemeente Waddinxveen
Dhr. T. (Theo) van der Velde – voorzitter Waddinxveense Kunst Kring (WKK)
Mevr. B. (Bastienne) Prins – van den Boomgaard – voormalig directeur van MOZ-Art, de organisatie voor muziekonderwijs in Zuidplas
Mevr. V. (Vivian) Bouman – voorzitter Muziekvereniging Concordia Waddinxveen
Dhr. A. (Aad) van Holsteijn – voorzitter bestuur Stichting Cultuurhuys De Kroon


Toezichthouder:
Postadres van de Stichting MiW:
Troelstrahoeve 22
2743 JE Waddinxveen.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr 65334884.
Bankrekening NL 53 RABO 0308 9632 10 (ANBI status toegekend).

miw jaarprogramma 2022-2023 aangeboden
aan wethouder Leferink

miw programma 2022-2023 aangeboden aan wethouder leferink

Het bestuur van Muziek in Waddinxveen (MiW) heeft traditiegetrouw op donderdag 18 augustus jl. tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis het programma 2022/2023 officieel aangeboden aan wethouder Brigitte Leferink.

Zij prees de nieuwe initiatieven van MIW en het interessante programma en verwacht zelf weer aanwezig te zijn bij het nieuwjaarsconcert.