Bestuur en doelstelling

Muziek in Waddinxveen is opgericht op 12 februari 2016.
Muziek in Waddinxveen (MiW) organiseert klassieke muziek concerten in het gebouw van de remonstrantse kerk aan de Zuidkade te Waddinxveen. De concerten zijn een voortzetting van de Raadzaal concerten en van de muziekuitvoeringen georganiseerd door Ruud en Joke van der Bosch.

Het doel van de Stichting is een culturele bijdrage te leveren in de gemeente Waddinxveen door de het houden van muziek uitvoeringen, het organiseren van exposities en het houden van lezingen. De Stichting heeft geen winst oogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

MiW is voor haar exploitatie, naast de entreegelden van de bezoekers, afhankelijk van donaties en subsidies. De stichting streeft ernaar de bezoekers aantallen te vergroten.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Dhr. A. (Albert) Grooten voorzitter
Dhr. J. (Johan) Oomkes penningmeester
Dhr. J. (Jan) van den Heuvel secretaris


Programmacommissie:
Dhr. H.M. (Harry) Weijs.
Mevr. R. (Ronne) Kruize-Neyndorff
Dhr. J. (Johan) Oomkes
Mevr. C. (Connie) Smitskamp


Comité van aanbeveling:
Mevr. J.L. van der Wal – Hortensius wethouder Kunst en Cultuur
Dhr. Drs. T. van Leeuwen, Windesheim College.
Mevr. Maja Röder


Toezichthouder:
Postadres van de Stichting MiW:
Troelstrahoeve 22
2743 JE Waddinxveen.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr 65334884.
Bankrekening NL 53 RABO 0308 9632 10 (ANBI status toegekend).

Bestuur biedt jaarprogramma aan

Jaarprogramma 2019/2020 aangeboden aan de wethouder van kunst en cultuur van de gemeente Waddinxveen
Het bestuur en de programmacommissie van Muziek in Waddinxveen (MiW) hebben op woensdag 11 september jl. het jaarprogramma 2019/2020 aangeboden aan de wethouder kunst en cultuur van de gemeente Waddinxveen, mw. J.L. (Hannie) van der Wal-Hortensius (D66).